PARMA vs. Nizhny Novgorod Highlights

Nizhny Novgorod defeated PARMA on the road, 85-80.