Nizhny Novgorod vs. UNICS Highlights

Nizhny Novgorod defeated UNICS at home, 91-85.