Nizhny Novgorod vs. Tsmoki-Minsk Highlights

Nizhny Novgorod defeated Tsmoki-Minsk at home, 77-70.