Enisey vs. Tsmoki-Minsk Highlights

Enisey defeated Tsmoki-Minsk at home, 80-68.