Enisey vs. Nizhny Novgorod Highlights

Enisey defeated Nizhny Novgorod at home, 92-88.