CSKA vs. Nizhny Novgorod Highlights

CSKA defeated Nizhny Novgorod at home, 87-50.