Zielona Gora vs. Nizhny Novgorod Highlights

Zielona Gora defeated Nizhny Novgorod at home, 80-72.