VEF vs. Nizhny Novgorod Highlights

Nizhny Novgorod defeated VEF on the road, 67-65.