UNICS vs. Nizhny Novgorod Highlights

UNICS Kazan defeated Nizhny Novgorod at home, 89-64.