Tsmoki-Minsk vs. Nizhny Novgorod Highlights

Nizhny Novgorod defeated Tsmoki-Minsk on the road, 87-78.