Tsmoki-Minsk vs. Enisey Highlights

Enisey defeated Tsmoki-Minsk on the road, 95-73.