Nizhny Novgorod vs. Zielona Gora Highlights

Nizhny Novgorod defeated Zielona Gora at home, 101-61.