Nizhny Novgorod vs. Lokomotiv-Kuban Highlights

Lokomotiv-Kuban defeated Nizhny Novgorod on the road, 88-75.