Nizhny Novgorod vs. Kalev Highlights

Kalev Estonia defeated Nizhny Novgorod Russia on the road, 82-68.