Nizhny Novgorod vs. Enisey Highlights

Nizhny Novgorod defeated Enisey at home, 79-64.